thủ tục hoàn thuế điện tử

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thủ tục hoàn thuế điện tử, cập nhật vào ngày: 19/06/2021

Để phòng chống dịch Covid-19, Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo người dân làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân điện tử.