thực hành lái xe ô tô

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thực hành lái xe ô tô, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Theo khoản 7 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT điều chỉnh thời gian học thực hành lái xe ô tô trong chương trình đào tạo lái xe ô tô như sau.