Thuốc điều trị ung thư nào được BHYT chi trả?

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thuốc điều trị ung thư nào được BHYT chi trả?, cập nhật vào ngày: 15/04/2024

Quỹ BHYT thanh toán theo đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế hoặc của bệnh viện.