thương mại đa chiều

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thương mại đa chiều, cập nhật vào ngày: 25/06/2024

Chỉ tính riêng 10 năm trở lại đây, giá trị thương mại hai chiều Việt Nam - châu Mỹ đã tăng gần 5 lần, từ 28 tỷ USD vào năm 2011 lên 139 tỷ USD tỷ USD vào năm 2021.