TIỆM TẠP HÓA

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về TIỆM TẠP HÓA, cập nhật vào ngày: 19/06/2021

Có quá nhiều "cây cầu" trên con đường để các mặt hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đi từ nhà sản xuất tới tiệm tạp hóa, khiến cả nhà sản xuất, các chủ tiệm tạp hoá và chính khách hàng chịu thiệt thòi.