tiêm vaccine chống covid-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiêm vaccine chống covid-19, cập nhật vào ngày: 14/07/2024

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, việc hơn 21.000 doanh nghiệp trên địa bàn bị giải thể, ngưng hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2021 đã phản ánh được tác động nặng nề của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất.