tiên phong chống dịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiên phong chống dịch, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Hệ thống TMV Ngọc Dung tiên phong tự chủ động cách ly toàn bộ nhân viên nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid - 19 trước khi mở cửa 18 chi nhánh để phục vụ KH mặc dù chưa phát hiện thấy nguy cơ.