Tiền ringgit Malaysia

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiền ringgit Malaysia, cập nhật vào ngày: 25/06/2024

Ringgit là đồng tiền của Malaysia. Tính theo tỷ giá ngoại tệ cập nhật mới nhất ngày hôm nay (27/4/2020) thì 1 Ringgit = 5.389,64 VND.