Tiền tệ Philippines

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiền tệ Philippines, cập nhật vào ngày: 25/11/2020

Piso (tiếng Philippines) hay peso (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) là đơn vị tiền tệ của Philippines. Vậy 1 Peso bằng bao nhiêu VND?