tiêu thụ cây ăn quả

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiêu thụ cây ăn quả, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Nhãn chín muộn của Hà Nội cho thu hoạch rộ từ ngày 20-8 đến khoảng 25-9. Năm nay, sản lượng nhãn chín muộn đạt hơn 10.000 tấn, cao hơn năm ngoái. Để tránh tình trạng “được mùa - mất giá” và hỗ trợ các nhà vườn...