tiêu thụ rau củ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiêu thụ rau củ, cập nhật vào ngày: 29/06/2022

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2294/VP-KT về hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch.