tin gió mùa Đông Bắc và rét mới nhất ngày 15-4-2018

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tin gió mùa Đông Bắc và rét mới nhất ngày 15-4-2018, cập nhật vào ngày: 06/05/2021

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 15/4/2018 cho biết không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc nước ta

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 14/4/2018 cho biết không khí lạnh đã tiến tới gần biên giới phía Bắc nước ta.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 13/4/2018 cho biết khối không khí lạnh ở miền Bắc nước ta đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.