tin gió mùa Đông Bắc và rét mới nhất ngày 23-2-2018

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tin gió mùa Đông Bắc và rét mới nhất ngày 23-2-2018, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 23/2/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc trung Trung Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 22/2/2018 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ.