Tinh-gian-bien-che

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tinh-gian-bien-che, cập nhật vào ngày: 27/05/2020

Các khoản được trợ cấp sau khi nghỉ việc do tinh giản biên chế là gì?

Tại dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Tài chính đề xuất thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2020.

Một trong những điều khiến nhiều Sở GD-ĐT lo lắng hiện nay chính là thừa thiếu giáo viên bởi lẽ chương trình mới cho phép học sinh lựa chọn môn học, xuất hiện một số môn tích hợp mới đòi hỏi nguồn giáo viên liên môn...

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ, đợt 1 năm 2019.

Các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP sẽ được trợ cấp một lần bằng 3 tháng tiền lương hiện hưởng. Các đối tượng này cũng được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được trả lương trong thời gian đi học nghề và trợ cấp khoản kinh phí học nghề.