tính hệ số lương

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tính hệ số lương, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng/tháng nên tiền lương của giáo viên cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp với Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ.