tình hình phát triển NƠXH

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tình hình phát triển NƠXH, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Ngày 24/6/2021, Bộ Xây dựng có văn bản số 03/VBHN-BXD về việc hợp nhất Nghị định về phát triển; công bố nguyên tắc xác định quỹ đất; yêu cầu minh bạch các thông tin để phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH).

Dù đã rất nỗ lực trong phát triển nhà ở xã hội cả về chính sách và thực tiễn, nhưng Việt Nam mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu thực tế.