TỈNH KON TUM

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về TỈNH KON TUM, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Vừa qua, tại tỉnh Kon Tum đã xảy trường hợp sản phụ mới sinh đốt than sưởi ấm trong phòng dẫn đến tử vong.