tính năng sạc ngược không dây

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tính năng sạc ngược không dây, cập nhật vào ngày: 27/11/2021

iFixit - "chuyên gia mổ bụng" các thiết bị điện tử, đã chia sẻ quá trình “mổ” iPhone 11 Pro và trong quá trình bung máy này, iFixit đã phát hiện ra 1 tính năng quan trọng...