TỔ CHỨC DẠY THÊM

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về TỔ CHỨC DẠY THÊM, cập nhật vào ngày: 27/09/2023

Thời điểm kết thúc năm học 2019 - 2020 của học sinh tất cả các cấp học, ngành học trên địa bàn thành phố Hà Nội vào ngày 14/7. Học sinh Hà Nội nghỉ hè bắt đầu từ ngày 15/7.