tốc độ tăng trưởng nhập khẩu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tốc độ tăng trưởng nhập khẩu, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 493/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 với mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 6 - 7%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030.