tồn kho căn hộ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tồn kho căn hộ, cập nhật vào ngày: 28/10/2020

Tồn kho bất động sản là một thách thức rất lớn đang đặt ra với không ít nhà phát triển bất động sản song nguyên nhân nhiều khi không đến từ họ mà do những bất cập trong cơ chế, chính sách chưa được giải quyết.