Tổng Giám đốc Sun Group

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tổng Giám đốc Sun Group, cập nhật vào ngày: 21/01/2021

Không nằm ngoài vòng ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch, Sun Group cũng phải đối mặt vô vàn khó khăn.