Tổng Liên đoàn Lao động

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tổng Liên đoàn Lao động, cập nhật vào ngày: 06/10/2022

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn vừa được gửi đến Quốc hội, nội dung vẫn quy định về khoản thu 2% kinh phí công đoàn.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mỗi năm cần tăng thêm 3 ngày nghỉ vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh hoặc bổ sung thêm ngày nghỉ vào ngày Gia đình Việt Nam 28/6...

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay, số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực.

Sau phiên họp lần 3 của Hội đồng tiền lương Quốc gia về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2018, các bên đã đồng ý với đề xuất tăng 6,5 % so với lương tối thiểu vùng 2017, tương đương với việc tăng từ 180.000 - 230.000 đồng trong 4 vùng lương.

Lý giải về mức đề xuất của cơ quan đại diện người lao động, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính, cho biết: “Mức đề xuất 13,3% mà chúng tôi đưa ra là kỳ vọng để chấm dứt lộ trình tiền lương tối thiểu phải chạy đuổi theo mức sống tối thiểu"...