TPBank bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về TPBank bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới, cập nhật vào ngày: 01/12/2021

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa mới bổ nhiệm bà Trương Thị Hoàng Lan - Giám đốc Khối đầu tư và khách hành doanh nghiệp lớn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc TPBank.