trạm đăng kiểm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trạm đăng kiểm, cập nhật vào ngày: 26/10/2021

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong nửa đầu năm 2020 toàn quốc có 13 trung tâm đăng kiểm được cấp phép hoạt động và 10 trung tâm đăng kiểm sắp được đầu tư.