trang trại green farm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trang trại green farm, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

Ngày 26/4/2021, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.