Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô. Kiểm soát chặt chẽ dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn thành phố. Đây là những mục tiêu trong Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 24-12-2020 về phòng, chống dịch thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, thành phố sẽ triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch trong năm 2021 nhằm đạt được mục tiêu: 100% UBND các cấp từ thành phố đến xã, phường, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sát với tình hình thực tế của địa phương. 100% UBND xã, phường, thị trấn xây dựng lực lượng cộng tác viên y tế - dân số, tổ Covid-19 cộng đồng, đội xung kích diệt bọ gậy khi có ổ dịch sốt xuất huyết, nhằm hỗ trợ cơ quan y tế địa phương thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

100% các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ sở y tế dự phòng đóng trên địa bàn Hà Nội thực hiện khai báo, báo cáo bệnh truyền nhiễm bằng phần mềm trực tuyến theo quy định của Bộ Y tế; 100% các cơ sở tiêm chủng đóng trên địa bàn Hà Nội triển khai thực hiện hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

Triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh trong năm 2021

Thành phố cũng phấn đấu: 100% cán bộ y tế trong hệ thống giám sát xử lý, cấp cứu điều trị các loại dịch bệnh từ thành phố đến cơ sở được tập huấn để nắm vững kiến thức, kỹ năng về công tác phòng, chống dịch bệnh. 100% các quận, huyện, thị xã đến các xã, phường, thị trấn, các trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công trường xây dựng đóng trên địa bàn Hà Nội duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường chủ động phòng chống dịch bệnh vào chiều thứ sáu hằng tuần.

Phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý kịp thời nhằm giảm số mắc và tử vong do một số bệnh truyền nhiễm lưu hành, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với những dịch bệnh mới nổi đặc biệt là Covid-19, dịch bệnh xâm nhập nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong giảm thiểu tối đa những thiệt hại về kinh tế, văn hóa xã hội.

Cùng với đó, bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn; tiêm chủng các loại vắc xin khác trong tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ cao theo kế hoạch của chương trình tiêm chủng mở rộng; duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, tiến tới loại trừ bệnh sởi.

100% các trường hợp về từ vùng dịch Covid-19 được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và được tổ chức giám sát, theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Tăng cường công tác xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh, đặc biệt là xét nghiệm 100% các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 và các trường hợp thuộc diện phải xét nghiệm theo quy định.

Đáng chú ý, thành phố sẽ tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và truyền thông nâng cao sức khỏe tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chú trọng truyền thông nguy cơ, truyền thông trực tiếp. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-trien-khai-11-nhiem-vu-trong-tam-phong-chong-dich-benh-trong-nam-2021-221948.html