Triển vọng từ vùng sản xuất rau an toàn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Triển vọng từ vùng sản xuất rau an toàn, cập nhật vào ngày: 17/01/2022

Với nhiều loại rau từ rau ăn lá đến rau ăn củ rau gia vị, trung bình mỗi năm xã Văn Đức xuất ra thị trường trên dưới 40.000 tấn rau các loại, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và trở thành vùng cung cấp sau an toàn lớn nhất cho Hà Nội.