trục lợi cổ phiếu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trục lợi cổ phiếu, cập nhật vào ngày: 05/08/2021

Ngày 11/6, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thanh tra Bộ Tài chính liên quan đến việc thanh tra tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).