trung tâm của mình

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trung tâm của mình, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Đây là chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 với các cấp học trên địa bàn.