Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016 về thu nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Thông tư 36/2022 của Bộ tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2022. Cụ thể, lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới; Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho xe cơ giới, linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng, xe bốn bánh có gắn động cơ, xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được giảm từ 50.000 đồng/giấy xuống còn 40.000 đồng/giấy.

Riêng Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) giảm từ 100.000 đồng/giấy xuống còn 90.000 đồng/giấy.

Từ 1/8, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được giảm từ 50.000 đồng/giấy xuống còn 40.000 đồng/giấy. (Ảnh minh họa)
Từ 1/8, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được giảm từ 50.000 đồng/giấy xuống còn 40.000 đồng/giấy. (Ảnh minh họa)

Thông tư số 36/2022 sửa đổi quy định về kê khai, thu, nộp lệ phí như sau: Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí thu được theo tháng theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020 ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định dưới đây.

Chi phí trang trải cho hoạt động thu lệ phí tại điểm 4 Biểu mức thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này được lấy từ nguồn thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

Với mức giảm như trên, ngân sách nộp Nhà nước mỗi năm giảm khoảng 34 tỷ đồng. Cũng theo tính toán của Cục Đăng kiểm, tổng số phí sử dụng đường bộ giảm cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải từ tháng 8/2020 đến hết ngày 30/6 dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng. Tổng số lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm dự kiến giảm trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 85 tỷ đồng.

Được biết, Thông tư số 238/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính chia xe cơ giới thành 11 loại, mỗi loại sẽ có phí dịch vụ kiểm định khác nhau.

Xe 3 bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự có phí rẻ nhất là 100.000 đồng. Xe tải chở hàng, xe đầu kéo chở hàng trên 20 tấn và xe chuyên dùng có mức phí đắt nhất là 560.000 đồng. Đối với ôtô chở người, mức phí dao động 240.000-350.000 đồng tùy theo số lượng ghế ngồi.

Tùy từng loại xe sẽ có chu kỳ đăng kiểm khác nhau. Chẳng hạn ô tô dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải có chu kỳ đăng kiểm đầu tiên là 30 tháng, định kỳ tiếp theo là 18 tháng cho đến năm thứ 7. Sau năm thứ 7 đến năm 12 là 12 tháng, sau đó là 6 tháng.

Trường hợp chạy xe hết hạn đăng kiểm dưới một tháng có thể bị xử phạt 3-4 triệu đồng, nếu trên một tháng mức phạt tăng lên 4-6 triệu đồng. Ngoài ra, chủ phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Theo Pháp luật hiện hành, tại Điều 3 Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về giải thích từ ngữ theo đó:

- Kiểm định xe cơ giới (sau đây gọi tắt là kiểm định) là việc kiểm tra lần đầu và định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới là chứng chỉ xác nhận đơn vị đăng kiểm đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

- Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận kiểm định) là chứng chỉ xác nhận xe cơ giới đã được kiểm định và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/tu-18-phi-cap-giay-chung-nhan-kiem-dinh-xe-co-gioi-giam-10000-dong-69150.html