tụng niệm tại gia

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tụng niệm tại gia, cập nhật vào ngày: 18/01/2022

Tháng 7 mùa Vu lan, con cái hướng về cha mẹ với tấm lòng thành kính, tụng kinh Vu lan hồi hướng cho đấng sinh thành, diệt trừ ác nghiệp, tích thêm phúc đức.