tỷ trọng khu vực dịch vụ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tỷ trọng khu vực dịch vụ, cập nhật vào ngày: 19/06/2021

Trong Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, đến năm 2030 tỷ trọng của khu vực dịch vụ sẽ chiếm khoảng 50% GDP.