ứng dụng chăm sóc sức khỏe

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ứng dụng chăm sóc sức khỏe, cập nhật vào ngày: 17/01/2022

Các hãng công nghệ và dịch vụ y tế đang kết hợp để đưa người bệnh đến kỷ nguyên mới, chăm sóc sức khỏe qua ứng dụng hoặc trí tuệ nhân tạo, để giảm chi phí y tế, nhanh chóng và tiện lợi hơn.