update ios

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về update ios, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Việc Apple đã khóa sign iOS 14.3 sẽ nhằm buộc người dùng gắn bó với phiên bản hệ điều hành iOS mới nhất.