vấn đề liên quan đến bệnh tim

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vấn đề liên quan đến bệnh tim, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Sau nghiên cứu kéo dài một năm, các nhà khoa học kết luận rằng Tsimane là bộ lạc có trái tim khỏe mạnh nhất trên thế giới.