vi khuẩn WHITMORE

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vi khuẩn WHITMORE, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Các chuyên gia cho biết, mẫu có vi khuẩn gây bệnh Whitmore là mẫu đất sâu dưới 90 cm nằm trong khu vực sinh hoạt của gia đình.