Video

Buộc Bia Sài Gòn nộp lại 408 tỉ đồng tiền thuế

Kiểm toán Nhà nước vừa có kết luận kiểm toán, trong đó yêu cầu Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), nộp thêm hơn 400 tỷ đồng tiền thuế.Xem thêm