Video

Có nên đánh thuế người giàu nặng hơn không?

Nguồn thu nhập của người giàu thường lớn hơn so với trung bình, nhưng đó phải là lí do họ cần đóng thuế nhiều hơn không?Xem thêm