Video

Cơ sở nào để kết luận Sabeco trốn thuế?

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, việc Kiểm toán Nhà nước kết luận Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) trốn thuế là có cơ sở.Xem thêm