Video

Nghi vấn trụ móng đường dây 220kV bê tông trộn...đất: EVNNPT nói gì?

Sáng 28/5, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có thông cáo báo chí giải thích chuyện công trình đường dây 220 kV Trực Ninh cắt đường dây 220 kV Ninh Bình - Nam Định bị các báo nêu có “trụ móng làm bằng bê tông trộn … đất”.Xem thêm