viện phí phụ sản

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về viện phí phụ sản, cập nhật vào ngày: 03/12/2022

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (tên cũ là Bệnh viện C) được đánh giá là tuyến chuyên môn cao nhất chuyên ngành Phụ Sản và Sơ sinh tại Việt Nam, là trung tâm đào tạo đại học và sau đại học.