viện tài chính quốc tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về viện tài chính quốc tế, cập nhật vào ngày: 27/11/2021

Viện Tài chính Quốc tế vừa công bố khối nợ toàn cầu tăng 24.000 tỷ USD lên mức kỷ lục gần 281.000 tỷ USD trong năm 2020 và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong năm nay.