Vinamilk xuất khẩu sữa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Vinamilk xuất khẩu sữa, cập nhật vào ngày: 25/10/2021

Kết quả đầu giá đường tinh là 15 thương nhân tham gia đấu giá có hồ sơ hợp lệ. Hai thương nhân có phiếu bỏ giá không hợp lệ. 8 thương nhân trúng đấu giá, trong đó có Vinamilk.

Khi thị trường nội đại bão hòa, các nhà sản xuất như Vinamilk và Nutifood buộc lòng phải nghĩ đến con đường xuất ngoại để nâng cao giá trị thương hiệu của mình.