Vinamilk xuất ngoại sữa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Vinamilk xuất ngoại sữa, cập nhật vào ngày: 25/10/2021

Khi thị trường nội đại bão hòa, các nhà sản xuất như Vinamilk và Nutifood buộc lòng phải nghĩ đến con đường xuất ngoại để nâng cao giá trị thương hiệu của mình.