vinh danh thương hiệu bất động sản

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vinh danh thương hiệu bất động sản, cập nhật vào ngày: 11/12/2023

Ngày 26/3/2021, Reatimes và VIRES đã tổ chức Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2020 – 2021 và Tọa đàm Bất động sản Mùa xuân lần thứ I.