vỡ đường ống sông đà

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vỡ đường ống sông đà, cập nhật vào ngày: 12/08/2022