vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cập nhật vào ngày: 27/09/2022

Trong quý I/2022 có 16 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, tăng 5 mặt hàng so với quý I/2021, chiếm 83,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 57,9%).

Có rất nhiều chính sách rất mạnh hỗ trợ khối các doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân lại không nhận được. Vì vậy, để khối doanh nghiệp tư nhân phát triển, cần có sự công bằng với doanh nghiệp FDI.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/6/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 15,27 tỷ USD.

Theo Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA), thị trường BĐS TP.HCM thời gian qua dù đã có sự phát triển mạnh nhưng để có thể phát triển bền vững, vẫn còn một số “điểm nghẽn” cần khởi thông.