vpbank hanoi marathon 2022

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vpbank hanoi marathon 2022, cập nhật vào ngày: 19/07/2024

VPBank Hanoi Marathon 2022 (VPHM 2022) - giải chạy marathon quốc tế chính thức của TP. Hà Nội sẽ được Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty DHA Việt Nam tổ chức vào ngày 16/10/2022.