vượt bão covid-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vượt bão covid-19, cập nhật vào ngày: 21/01/2021

Giáo sư kinh tế Danh dự của Trường chính sách công Crawford, Đại học Quốc gia Úc, ca ngợi chính phủ Việt Nam đã điều hành đất nước không chỉ đứng vững trước đại dịch, mà còn duy trì tăng trưởng kinh tế.

Không nằm ngoài vòng ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch, Sun Group cũng phải đối mặt vô vàn khó khăn.